Această politică se referă la navigarea pe site-ul web www.expresscredit.ro , administrat de Express Credit Amanet S.R.L., localizată pe str. Silvestru, nr. 21, bloc L1, parter și mezanin, laşi, județul Iaşi, România, înregistrată la Registrul Comerţului Iaşi sub nr. J/22/997/2002, cod fiscal RO 14890723.

Înţelegem că un aspect deosebit de important pentru dumneavoastră este confidenţialitatea. În consecinţă, am implementat o serie de măsuri pentru a ne asigura că orice date personale pe care le obţinem în urma vizitei dumneavoastră pe acest site web sunt procesate şi păstrate în conformitate cu principiile acceptate referitoare la protecţia persoanelor în ceea ce priveşte procesarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora în condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare Regulamentul General privind protecția datelor sau, prescrutat, GDPR) ori ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu character personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Această declaraţie vă oferă detaliile cu privire la tipul de informaţii pe care le putem deţine despre dumneavoastră, modul în care obţinem şi utilizăm orice informaţii şi modul în care vă protejăm confidenţialitatea.

1. Obţinerea informaţiilor

1.1. Sunteţi liber să navigaţi pe site-ul web www.expresscredit.ro („site-ul web”) fără a furniza informaţii personale (totuşi, consultaţi secţiunea „Module cookie” de mai jos).

1.2. În urma utilizării site-ului web, inclusiv, putem stoca şi procesa informaţiile dumneavoastră în calculatoarele noastre, registrele noastre fizice şi mediile electronice. Prin „informaţiile dumneavoastră” ne referim la informaţiile personale sau financiare pe care le obţinem de la dumneavoastră când solicitaţi un cont sau orice alt produs sau serviciu, sau pe care ni le furnizaţi dumneavoastră în orice alt moment sau le aflăm din modul în care dumneavoastră utilizaţi şi administraţi contul(urile) dumneavoastră, din tranzacţiile dumneavoastră şi din plăţile realizate din contul dumneavoastră

1.3. Dacă totuşi ne trimiteţi o întrebare prin email sau vă arătaţi interesul în produsul(ele) nostru(noastre), atunci va trebui să colectăm informaţii despre dumneavoastră pentru a vă trimite un email sau pentru a vă răspunde.

1.4. Informaţiile pe care le colectăm de obicei sunt următoarele:

1.4.1. Direct de la dumneavoastră, prin intermediul informaţiilor pe care ni le furnizaţi cu privire la tranzacţiile dumneavoastră.

1.4.2. Informaţii personale precum: nume, adresă de email, adresa de domiciliu şi reşedinţă, numărul de telefon fix, dacă este furnizat, numărul de telefon mobil, data naşterii. Dacă vor mai fi necesare și alte informații în vederea perfectării colaborării vă vom solicita aceste informații.

1.5. Orice alte informaţii pe care alegeţi să ni le furnizaţi.

1.5.1. Din activitatea dumneavoastră de pe site-ul nostru, aceasta ne poate arăta, de exemplu, ce elemente de pe site-ul web utilizaţi cel mai mult şi cel mai puţin. (Consultaţi şi secţiunea „Politica cookie” ).

1.5.2. De la terţe părţi putem primi informaţii personale pentru a putea oferi produsele şi/sau serviciile noastre persoanelor care au fost identificate ca având un potenţial interes în astfel de produse şi/sau servicii şi care şi-au dat acordul în prealabil pentru a primi astfel de oferte. Dorim să ne asigurăm că orice informaţii personale pe care le primim de la terţe părţi sunt corecte şi încercăm să verificăm acurateţea acestor informaţii în mod periodic, atunci când trebuie să vă contactăm.

2. Utilizarea informaţiilor colectate

Informaţiile pe care le colectăm despre dumneavoastră vor fi înregistrate electronic şi pot fi utilizate în următoarele moduri:

2.1. Pentru a vă verifica identitatea.

2.2. Pentru a detecta, preveni şi investiga activităţi potenţiale sau reale de fraudă sau activităţi în legătură cu aceasta.

2.3. Pentru a colecta orice datorie pe care o aveţi la noi.

2.4. Pentru a dezvolta, administra şi comercializa produse şi servicii în scopul de vă satisface nevoile, de a vă contacta pentru produse şi servicii care vă pot interesa, de a determina eligibilitatea dumneavoastră pentru diferite produse şi servicii de care puteţi fi interesat.

2.5. Pentru a ne ajuta să administrăm şi să întreţinem contul dumneavoastră la noi.

2.6. Pentru a vă contacta cu privire la întrebările dumneavoastră.

2.7. Pentru a extrage anumite informaţii destinate generării de statistici în scopuri interne (inclusiv clasificarea de credit şi/sau comportament şi analiza de piaţă şi produs).

2.8. Pentru a actualiza site-ul web în scopul de a satisface nevoile clienţilor pe viitor.

2.9. Pentru a vă notifica cu privire la modificările serviciului nostru.

2.10. Pentru a vă notifica cu privire la modificările serviciului nostru.

2.11. Pentru a vă permite să participaţi la orice caracteristici interactive ale serviciului nostru, atunci când alegeţi să faceţi acest lucru.

3. Împărtăşirea informaţiilor dumneavoastră cu terţe părţi

3.1. Putem împărtăşi informaţiile dumneavoastră personale pentru companiile din cadrul grupului in conditiile in care acest lucru va fi solicitat .

3.2. Uneori (şi cu aprobarea dumneavoastră, atunci când este necesar), vom împărtăşi informaţiile dumneavoastră cu terţe părţi atent selectate, din afara grupului nostru si vom face acest lucru din următoarele motive:

3.2.1 Pentru a vă asigura răscumpărări sau alte produse sau servicii. Ca brokeri şi creditori direcţi, produsele şi serviciile noastre sunt uneori furnizate împreună cu partenerii noştri de afaceri. Aşadar, va fi necesar să le divulgăm acestora informaţiile dumneavoastră pentru a vă furniza produsele şi/sau serviciile pe care le solicitaţi.

3.2.2. Agenţilor, personalului nostru şi terţelor părţi aprobate pentru a realiza servicii în numele nostru.

3.2.3. Pentru a facilita procesarea şi colectarea debitelor directe sau a altor plăţi scadente din partea dumneavoastră, vom împărtăşi datele dumneavoastră personale şi cu furnizori de servicii de procesare a plăţilor, de terţă parte.

3.2.4. Pentru a vă furniza informaţii cu privire la promoţii şi oferte speciale, doar dacă vor exista campanii de marketing și dacă ați fost de acord cu prelucrarea datelor în scop de marketing (în condițiile în care vom avea consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens).

3.2.5. Pentru a ne proteja pe noi, grupul nostru de companii afiliate sau alte persoane. Putem împărtăşi informaţiile dumneavoastră cu terţe părţi atunci când considerăm acest aspect necesar pentru a respecta legea sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa noastră sau a unei alte persoane în scopul protecţiei împotriva fraudei şi pentru a reduce riscurile.

3.2.6. Dacă există (sau urmează să existe) orice modificare în ceea ce priveşte proprietarii afacerii noastre sau ai activelor noastre, atunci vom dori să împărtăşim informaţiile dumneavoastră, astfel încât noii (potenţiali) proprietari să poată continua derularea afacerii noastre în mod eficient şi pentru a continua să furnizăm servicii clienţilor noştri. Acest lucru poate include noi acţionari sau orice organizaţie care poate prelua o atribuire sau un transfer al oricăror acorduri încheiate cu clienţii noştri. Vom implementa obligaţii şi restricţii corespunzătoare asupra terţelor părţi pentru a proteja detaliile dumneavoastră.

4. Utilizarea informaţiilor dumneavoastră în afara României.

4.1. Datele dumneavoastră vor putea fi prelucrate cu acordul dumneavoastră în condițiile în care vor fi transmise către alte companii din cadrul grupului, doar pentru scopul indicat la art. 11 .

5. Metode de contact

5.1. Cu excepţia cazului în care dumneavoastră aţi prevăzut altfel (noi şi orice alt broker, creditor sau terţă parte menţionată mai sus,cu care va exista un acord privind protecția datelor cu caracter personal) vă poate contacta prin telefon, SMS, poştă, email, fax sau mesaje automate, acest fapt se va întâmpla în condițiile în care va exista consimțământul explicit al dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Cât timp păstrăm informaţiile dumneavoastră?

6.1. Perioada în care vă păstrăm informaţiile depinde de motivul pentru care acestea au fost furnizate, în general:

6.2. Vom păstra informaţiile care ne sunt necesare pentru a ne permite să vă furnizăm un serviciu solicitat de dumneavoastră prin intermediul acestui site web, atât timp cât vă furnizăm respectivul serviciu, datele care nu ne sunt de folos sau care nu au fost aduse la zi vor fi șterse din sistem.

6.3. În general, vom păstra rapoarte ale tuturor tranzacţiilor pe care le introduceţi pe acest site web cât timp este util pentru scopul legitim de afaceri, putând fi bineînțeles șterse la solicitarea dvs. expresă. Facem acest lucru pentru a putea răspunde oricăror plângeri sau dispute ce pot apărea în timpul acestei perioade. Altfel, vom păstra informaţiile atunci când este necesar din motive legitime de afaceri.

6.4. Vom păstra alte informaţii despre dumneavoastră dacă este necesar să facem acest lucru pentru a respecta legea sau atunci când este necesar din motive legitime de afaceri.

7. Accesarea informaţiilor personale pe care le deţinem despre dumneavoastră.

7.1. Aveţi drept de acces la rapoartele dumneavoastră personale şi la informaţiile pe care le deţinem despre dumneavoastră, la cerere scrisă. Va trebui să depuneţi o cerere separată pentru fiecare companie din grupul nostru de companii afiliate ale căror registre doriţi să le accesaţi. În plus, puteţi obiecta în orice moment faţă de procesarea datelor dumneavoastră personale deţinute de către noi. Contactându-ne, vă puteţi exercita drepturile de acces, rectificare, anulare şi obiectare faţă de procesarea datelor, stabilite în Legea privind protecţia datelor datelor cu caracter personal. Puteți să trimiteți aceste solicitări la adresa de email dpo[la]expresscredit.ro .

8. Actualizarea detaliilor/preferinţelor dumneavoastră

8.1. Dacă orice date sau informaţii despre dumneavoastră pe care le deţinem sunt incorecte sau depăşite, atunci vă rugăm să ne informaţi, iar acest aspect va fi rectificat acolo unde este cazul. Vă rugăm ca datele pe care ni le veți transmite să fie corecte.

8.2. Pentru a revizui preferinţele dumneavoastră de contact în ceea ce priveşte marketingul sau pentru a accesa, corecta sau modifica registrele dumneavoastră vă rugăm să contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor (Contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor la următoarea adresă de email dpo[la]expresscredit.ro ).

8.3. În condițiile legii, aveți dreptul de a vi se dezvălui modalitatea în care datele dvs. cu caracter personal au fost procesate, de a se restrânge prelucrarea acestor date și/sau de a fi șterse. În oricare dintre aceste situații, întreaga răspundere pentru imposibilitatea asigurării furnizării complete a unui serviciu/produs vă revine în întregime.

9. Securitate şi confidenţialitate

9.1. Apreciind faptul că atât confidenţialitatea cât şi securitatea informaţiilor dumneavoastră sunt deosebit de importante, am implementat politici de tehnologie şi securitate, reguli şi măsuri pentru a proteja informaţiile personale pe care le putem deţine despre dumneavoastră.

9.2. Ne străduim să realizăm toţi paşii rezonabili pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale. Cu toate acestea, vă informăm că există riscuri de securitate inerente cu privire la furnizarea informaţiilor dumneavoastră şi la tranzacţionarea online pe internet şi, aşadar, nu putem garanta securitatea oricăror date pe care le divulgaţi online. Vă solicităm să nu ne furnizaţi informaţii personale sensibile online (consultaţi secţiunea „Informaţii sensibile” ) cu excepţia cazurilor în care vă solicităm acest lucru în mod specific.

10. Module cookie

10.1. Utilizarea modulelor cookie

10.2. Utilizăm module cookie pentru a ne ajuta să analizăm traficul de pe site-ul nostru şi comportamentul clienţilor.. În timpul oricărei vizite pe site-ul web, paginile pe care le vizualizaţi, împreună cu un modul cookie, sunt descărcate pe calculatorul dumneavoastră. Orice informaţii furnizate de modulele cookie ne pot ajuta să vă oferim un serviciu mai bun – mai multe detalii veți putea afla de la secțiunea Politica de Cookies.

10.3. Majoritatea programelor de navigare web acceptă automat modulele cookie, dar în mod normal puteţi modifica setările programului dumneavoastră de navigare pentru a preveni acceptul automat, dacă preferaţi acest lucru. Dacă respingeţi modulele cookie, nu vă putem garanta că experienţa dumneavoastră pe site-ul nostru web va fi la fel de rapidă sau de receptivă ca în cazul în care aţi accepta modulele cookie.

10.4. Într-un modul cookie nu stocăm parole sau orice alte informaţii despre vizitator care l-ar putea identifica pe acesta, locaţia acestuia, preferinţele sau activitatea financiară a acestuia.

10.5. Utilizăm informaţii agregate despre client pentru a ne ajuta să înţelegem cum funcţionează site-ul nostru web la nivel comercial şi ce putem face pentru a îmbunătăţi performanţa. Putem furniza aceste informaţii altor companii, precum agenţii de publicitate de terţă parte doar in cazurile in care se vor efectua campanii de marketing și când va exista acordul dumneavoastră expres.. Aceste informaţii NU includ detalii personale ce pot fi utilizate pentru a identifica persoanele. Dacă doriţi să primiţi module cookie de la noi, urmaţi procedurile de mai jos. Aceste proceduri nu se aplica modulelor cookie trimise de partenerii noştri de afaceri.

10.6. Module cookie utilizate de site-ul web sunt __utma, __utmb, __utmc, __utmz –. Acestea sunt utilizate pentru a înregistra statisticile de pagină de către Google Analytics.

10.6.1. Cookie_consent – acesta este utilizat pentru înregistrarea acordului dumneavoastră de a utiliza cookie-uri.

10.6.2. Mai multe informaţii despre modulele cookie puteți găsi pe site-ul companiei la rubrica Politici Cookies .

11. Legături la alte site-uri – politica disclaimer (politica de renunțare )

11.1. Acest site web poate include uneori legături la alte site-uri care nu sunt proprietatea SC Express Credit Amanet. Depunem eforturi pentru a asigura legături spre site-uri de calitate, respectabile, dar nu suntem responsabili pentru practicile de confidenţialitate ale acestora sau pentru conţinutul site-ului sau serviciile pe care le oferă, aceștia sunt direct răspunzători pentru situațiile create. Vă rugăm să verificaţi de fiecare dată politicile de confidenţialitate ale oricăror site-uri de legătură sau politica privind datele cu caracter personal. Trebuie să fiți vigilenți în condițiile în care veți descărca anumite programe. Nu suntem răspunzători de eventualele bunuri si servicii, produse software, conținutul, publicitatea, informațiile sau alte materiale pentru site-urile pe care le accesați, de funcționarea acestor site-uri sau de eventualele pierderi patrimoniale suferite .

12. Informaţii sensibile

12.1. Informaţiile despre dumneavoastră care sunt considerate a fi informaţii sensibile în baza legii privind protecţia datelor cu caracter personal includ informaţiile despre starea sănătăţii dumneavoastră, originea rasială sau etnică, opţiunile politice sau apartenenţa la un sindicat, opţiunile religioase sau filozofice, orientarea sexuală şi activitatea penală suspectată sau dovedită şi procedurile relaţionate. Dacă trebuie să procesăm date personale sensibile, veţi fi informat cu privire la această procesare şi vi se va solicita să confirmaţi și să consimțiți utilizarea acestor informaţii .

13. Apeluri telefonice

13.1. Dacă apelaţi la orice număr de telefon menţionat pe acest site web, putem înregistra apelul. Aceste înregistrări sunt utilizate în scopuri de instruire, de reglementare şi de control al calităţii pentru a ne asigura că monitorizăm şi îmbunătăţim continuu standardele de servicii pentru clienţi.

14. Ce acoperă această politică de confidenţialitate

14.1. Această politică se aplică numai informaţiilor cu caracter personal colectate sau obţinute de către noi.

15. Modificări ale acestei politici de confidenţialitate

15.1. Putem modifica această politică de confidenţialitate în mod periodic. Dacă se realizează orice modificări, o notificare va fi afişată pe acest site web. Această politică de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată la de 5.06.2018

16. Contactaţi responsabilul pentru protecţia datelor

16.1. În cazul în care aveţi orice întrebări sau aveţi nevoie de orice informaţii despre politică de confidenţialitate sau despre utilizarea datelor cu caracter personal, atunci acestea trebuie adresate responsabilului pentru protecţia datelor, prin email la dpo[la}expresscredit.ro sau comunicatiispeciale[la]expresscredit.ro , prin telefon la 004 0332 415 719 prin poştă la adresa Iași, Str Silvestru nr 21 bl L1, parter și mezanin, Judeţul Iaşi, România, în intervalul orar 9.00-17.00 de luni până vineri.